Rezerwowanie rzeczy w iTunes Store

Jeżeli jakaś rzecz nie jest jeszcze dostępna w iTunes Store, może istnieć możliwość jej zarezerwowania, aby pobrać ją, gdy już będzie dostępna.

Oto sposoby rezerwowania rzeczy w iTunes Store:

  • Jeżeli chcesz zarezerwować daną rzecz, kliknij w przycisk „Pre-order” znajdujący się obok niej. Kiedy ta rzecz będzie już dostępna do pobrania, otrzymasz powiadomienie pocztą internetową. Opłata za zarezerwowaną rzecz zostanie uiszczona dopiero po jej pobraniu.

  • Jeżeli chcesz pobrać zarezerwowaną rzecz, kliknij w łącze znajdujące się we wiadomości pocztowej z powiadomieniem lub wybierz polecenie z menu Sklep > „Sprawdź rzeczy dostępne do pobrania”.

  • Jeżeli chcesz przejrzeć listę rezerwacji, odwołać któreś z nich lub sprawdzić przewidywane daty dostępności zarezerwowanych rzeczy, wybierz z menu Sklep > „Pokaż moje konto”, a następnie kliknij w „Manage Pre-orders”.

Po rezerwacji danej rzeczy, jej pobranie może nie być możliwe w dniu jej udostępnienia. Powiadomienie o dostępności zarezerwowanej rzeczy zostanie wysłane pocztą e-mail.

W niektórych albumach lub kolekcjach, które można zarezerwować, mogą znajdować się pojedyncze utwory dostępne od razu. Po zarezerwowaniu takiego albumu dostępny utwór zostanie pobrany od razu, a opłata zostanie pobrana tylko za niego. Po pobraniu pozostałej części albumu (po otrzymaniu wiadomości z powiadomieniem), konto zostanie obciążone za resztę zakupu.


Podobne tematy

Logowanie i wylogowywanie z iTunes Store 

Korzystanie z listy życzeń w iTunes Store

Rezerwowanie rzeczy w iTunes Store