Dostosowywanie informacji o rzeczach w bibliotece

Informacje o rzeczach znajdujących się w bibliotece iTunes, takie jak nazwa wykonawcy lub gatunek, przechowywane są w oknie informacyjnym, otwieranym za pomocą polecenia Plik > Informacje. Dane znajdujące się tam można zmienić, aby dopasować je do własnych potrzeb.

Przykładowo, możesz:

  • Zgrupować poszczególne części na CD z muzyką klasyczną w jedną całość, wskazując część (na przykład „Piano concerto A Minor, Op. 54”) w polu Grupowanie.

  • Zgrupować razem w bibliotece utwory będące częścią składanki, zaznaczając pole wyboru „Część kompilacji”. a następnie wybierając z menu iTunes > Preferencje, klikając w „Ogólne” i zaznaczając „Podczas przeglądania grupuj składanki”.

  • Określić poszczególnych wykonawców na albumie zbiorczym w polu „Wykonawca”, a następnie wpisać „różni” w polu „Wykonawca albumu”.

  • Utworzyć własną kategorię gatunku, wybierając Własny z menu Gatunek.

  • Zmienić kolejność odtwarzania ścieżek na CD, zmieniając numer w polu „Numer ścieżki”.

  • Utworzyć inteligentną listę utworów, która zawiera tylko utwory posiadające odpowiednie tempo do treningu, podając liczbę uderzeń na minutę w polu BPM.

  • Zidentyfikować film jako teledysk (kliknij w kartę Opcje, po czym wybierz Teledyski z menu „Rodzaj wideo”).

  • Gdy zaimportujesz książkę audio z płyty CD, możesz zmienić jej „Rodzaj multimediów” na „Książka audio” (kliknij w „Opcje” w oknie informacyjnym). Dzięki temu będzie ona wyświetlana w kategorii „Książki audio”, a nie w kategorii „Muzyka”, a iTunes będzie pamiętał, w którym miejscu przerwane zostało jej odtwarzanie.

  • Kliknąć w kartę Sortowanie i podać własny tekst, według którego będzie odbywało się sortowanie.


Podobne tematy

Edycja informacji o utworze i płycie CD

Znajdowanie w Internecie informacji o płytach CD

Tworzenie inteligentnych list utworów

Dostosowywanie informacji o rzeczach w bibliotece