Włączanie funkcji VoiceOver w iPodzie nano (piątej generacji)

Można ułatwić znajdowanie rzeczy w iPodzie nano (piątej generacji), włączając VoiceOver. Funkcja ta powoduje czytanie tytułów utworów, nazw wykonawców, list odtwarzania itd.

Gdy iPod nano zostanie podłączony do komputera po raz pierwszy, pole wyboru „Włącz VoiceOver” jest domyślnie zaznaczone. Można odwołać to zaznaczenie, aby zrezygnować z używania VoiceOver. Zawsze można włączyć tę funkcję później.

Jak włączyć VoiceOver w iPodzie nano?

 • Podłącz iPoda nano do komputera.

 • Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę Podsumowanie.

 • Zaznacz pole wyboru „Włącz VoiceOver”, po czym kliknij w przycisk Zastosuj.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować pakiet VoiceOver.

 • Wybierz główny język VoiceOver, używając menu widocznego pod napisem „Komunikaty głosowe”.

Uwaga:Obcojęzyczne tytuły utworów mogą być wymawiane przy użyciu innego głosu.

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

  Funkcja VoiceOver zostanie włączona po zakończeniu synchronizacji.

Jak zmienić ustawienia VoiceOver?

 • Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę Podsumowanie.

 • Wprowadź ustawienia VoiceOver i kliknij w przycisk Zastosuj.

  Nowe ustawienia VoiceOver zaczną obowiązywać po zakończeniu synchronizacji urządzenia.

Jak wyłączyć VoiceOver?

 • Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę Podsumowanie.

 • Odwołaj zaznaczenie wszystkich pól wyboru poniżej napisu „Komunikaty głosowe”.

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

  Funkcja VoiceOver zostanie wyłączona po zakończeniu synchronizacji.

Podobne tematy

Dodawanie muzyki i wideo do iPoda i iPhone’a

Włączanie funkcji VoiceOver w iPodzie nano (piątej generacji)