iTunes Store

Kupuj muzykę, wideo i inne piki; wypożyczaj filmy; pobieraj podcasty.

Kupowanie muzyki, wideo i innych rzeczy

W niektórych krajach dostępny jest iTunes Store, w którym można kupować utwory, filmy, książki audio i inne rzeczy.

Wręczanie podarunków oraz tworzenie listy życzeń

Zarządzanie kontem w iTunes Store

Skonfiguruj konto, zmieniaj informacje o koncie, autoryzuj komputery do odtwarzania zakupów, oglądaj historię zakupów.

iTunes Store