Odtwarzanie biblioteki iTunes na TV

Gdy masz Apple TV, możesz przesyłać strumieniowo różne treści (utwory, filmy, programy TV oraz inne) z biblioteki iTunes do telewizora. Możesz również synchronizować zawartość Apple TV z biblioteką iTunes, dzięki czemu materiał będzie automatycznie umieszczany w Apple TV.

Jeżeli Apple TV jest synchronizowane z biblioteką iTunes, jest już przygotowane do przekazu strumieniowego. Da się również przesyłać strumieniowo rzeczy z biblioteki iTunes, która nie jest synchronizowana z Apple TV. Można przesyłać strumieniowo rzeczy z co najwyżej pięciu innych bibliotek iTunes (oraz biblioteki, która jest synchronizowana z Apple TV).

Jak skonfigurować Apple TV do przekazu strumieniowego?

  1. Upewnij się, że komputer, z którego będzie pochodził przekaz strumieniowy, jest włączony i otwarty jest na nim iTunes.

  2. Wybierz z menu Edycja > Preferencje, kliknij w Apple TV i upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru „Szukaj Apple TV“.

  3. W Apple TV wybierz Ustawienia  > Komputery  > „Dołącz udostępnianą bibliotekę iTunes” i zanotuj wyświetlone hasło.

  4. W iTunes zaznacz Apple TV (z widocznym obok napisem „Kliknij, aby ustawić”) i wprowadź hasło.

Podczas przekazywania strumieniowego treści komputer musi pozostać włączony (nie może być w trybie uśpienia) oraz program iTunes musi pozostać włączony. Jeżeli przekaz strumieniowy odbywa się w trakcie synchronizacji, synchronizacja zostanie wstrzymana do czasu zakończenia przekazu strumieniowego.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Apple TV dostępnym na witrynie wsparcia Apple TV.


Podobne tematy

Gdy Apple TV nie pojawia się w iTunes 

Otwórz

Witryna wsparcia technicznego dla użytkowników Apple TV

Odtwarzanie zawartości biblioteki iTunes na ekranie telewizora