Regulowanie głośności

Oto sposoby regulowania głośności muzyki i wideo:

  • Do zmiany głośności wszystkich utworów (tak, jakby obracać pokrętłem głośności w wieży stereo), służą narzędzia w lewym górnym rogu okna iTunes. Maksymalna głośność ograniczona jest ustawieniem głośności komputera.

  • Niektóre utwory lub pliki wideo w bibliotece iTunes mogą być głośniejsze lub cichsze od przeciętnego poziomu. Jeżeli chcesz dostosować głośność pojedynczego utworu lub filmu, zaznacz go, wybierz polecenie Plik > Informacje, kliknij w Opcje, a następnie przesuwaj suwak regulacji głośności w prawo lub w lewo. iTunes użyje tych ustawień za każdym razem, kiedy będzie odtwarzał dany utwór lub wideo.

  • Jeżeli chcesz, żeby wszystkie utwory lub wideo były odtwarzane z tym samym poziomem głośności, kliknij w Odtwarzanie, a następnie zaznacz opcję „Wyrównanie dźwięku”.

  • Jeśli używasz zdalnych głośników podłączonych do AirPort Express, możesz używać regulacji głośności na głośnikach oraz w programie iTunes. Jeżeli chcesz używać tylko przycisków zmiany głośności na głośnikach, wybierz Edycja  > Preferencje, kliknij w Zaawansowane, kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz opcję „Wyłącz narzędzia głośności iTunes dla głośników zewnętrznych“.

Regulowanie głośności