Zachowanie ustawień korektora dźwięku

Można ręcznie wyregulować korektor dźwięku w iTunes, po czym zachować jego ustawienia tworząc własny zestaw ustawień korektora. Przykładowo, można utworzyć własne ustawienia korektora dla różnych pomieszczeń w domu lub różnych rodzajów muzyki.

Jak dostosować ustawienia korektora dźwięku?

  1. Wybierz polecenie Widok > „Pokaż korektor dźwięku”.

  2. Ustaw suwaki zgodnie z wymaganymi ustawieniami częstotliwości.

  3. Wybierz „Utwórz ustawienie wstępne” z menu i nadaj im nazwę.

Chcąc zmienić nazwę lub usunąć ustawienie, należy wybrać polecenie „Edycja listy” z menu widocznego w oknie korektora.


Podobne tematy

Dostosowanie częstotliwości audio 

Zachowanie ustawień korektora dźwięku