Instalowanie wtyczek

Inni producenci tworzą oprogramowanie rozszerzające możliwości iTunes. Programy te to tzw. „wtyczki“ do iTunes. Niektóre wtyczki oferują np. inne efekty wizualne.

Upewnij się, że instalowane wtyczki przeznaczone są dla Windows (a nie Mac OS).

Jak zainstalować wtyczkę?

Przeciągnij wtyczkę do:

Moje Dokumenty/Moja Muzyka/iTunes/Plug-ins

Jeśli katalogów iTunes oraz iTunes Plug-ins nie ma, utwórz je.

Programiści zainteresowani tworzeniem wtyczek dla iTunes mogą uzyskać pakiet programistyczny z witryny wskazanej poniżej.


Podobne tematy

Włączanie efektów wizualnych

Otwórz

Witryna pakietów programistycznych

Instalowanie wtyczek