Przygotowanie wideo do odtwarzania w iPodzie

Użytkownicy iPodów obsługujących odtwarzanie filmów mogą przenieść pliki wideo z biblioteki iTunes do iPoda. iPod może odtwarzać tylko pliki wideo zoptymalizowane do odtwarzania za pomocą iPoda. Większość plików wideo można przekształcić do formatu obsługiwanego przez iPoda.

Jak przekształcić plik wideo?

  1. Zaznacz wideo w oknie iTunes.

  2. Wybierz Zaawansowane > Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone’a.

Przekształcenie wideo dla iPoda może potrwać od kilku minut do nawet kilku godzin, zależnie od modelu komputera oraz długości i zawartości pliku wideo.

Oryginalny plik wideo pozostaje w bibliotece iTunes.


Otwórz

Nie można przesłać wideo do iPoda

Przygotowanie wideo do odtwarzania w iPodzie