Omówienie etykiet nadzoru rodzicielskiego

Porada dotycząca radiostacji internetowych: stacje dostępne dzięki Radio iTunes nie są prowadzone przez Apple. Niektóre mogą emitować materiały dla widzów dorosłych, takie jak utwory z wulgarnymi słowami lub cykle komediowe, wykorzystujące motywy i sytuacje dla dorosłych.

Porada dotycząca iTunes Store: dalsze informacje pochodzą z witryny Recording Industry Association of America Parental Advisory. Porady nadzoru rodzicielskiego są uwagami skierowanymi do konsumentów, które informują, iż nagrania opatrzone tym znakiem mogą zawierać wulgarny język lub obrazy przemocy, seksu i używania narkotyków. Zalecana jest rozwaga ze strony rodziców lub opiekunów.

Użycie etykiet porad nadzoru rodzicielskiego nie służy określeniu, czy dane nagranie nadaje się lub nie dla określonej grupy słuchaczy. Etykieta taka jest raczej informacją dla rodziców (a także konsumentów, sprzedawców i dystrybutorów), że należy zachować ostrożność podczas zakupu tego materiału dla dzieci lub podczas odtwarzania go w domu.

Przed zastosowaniem konkretnej etykiety rozważane są następujące sytuacje.

  • Czy w świetle współczesnej moralności, kultury, standardów, wyborów i punktów widzenia poszczególnych osób, nagranie może być przez rodziców uznane za takie, którego nie powinny słuchać ich dzieci.

  • Ważny jest oczywiście kontekst. Niektóre słowa, frazy, dźwięki lub opisy mogą zostać uznane przez rodziców za obraźliwe, jeżeli zostaną zaakcentowane lub wzmocnione, ale również mogą być nieistotne, jeżeli są tylko fragmentem tła lub nieznaczącą częścią słów utworu.

  • Kontekst wykonywania materiału i oczekiwania publiczności są również brane pod uwagę. Oprócz przekleństw, rozważane są także „opisy nadużyć seksualnych, nadużyć środków odurzających i przemocy“.

  • Słowa utworów podatne są na różne interpretacje. Słowa mogą mieć różnorodne znaczenie. Słowa nie mogą być również odbierane w oderwaniu od towarzyszącej im muzyki. Słowa piosenki, którym towarzyszy głośna i zmysłowa muzyka, odbierane są inaczej, niż te same słowa, gdy towarzyszy im delikatna i łagodna muzyka.

Użycie etykiet nie jest nauką ścisłą. Wymagane jest wyczucie i zdrowy rozsądek. Kontekst, częstotliwość i emfaza są w oczywisty sposób ważne. Rzadkie lub niezrozumiałe odniesienia do określonego materiału mogą być niewystarczającą gwarancją zastosowania danej etykiety.

Te wskazówki mają zastosowanie w przypadku pojedynczych, komercyjnie wydanych utworów, jak również całych albumów (czy to wydanych jako CD, kaseta czy w innej formie) i wideo.


Podobne tematy

Ograniczanie dostępu do treści dla dorosłych w iTunes Store

Otwórz

Witryna Recording Industry Association of America 

Omówienie etykiet nadzoru rodzicielskiego