Uaktualnianie informacji funkcji Genius

Genius to darmowa usługa w iTunes Store, tworząca listy i miksy pasujących do siebie utworów oraz przedstawiająca propozycje oparte o zawartość biblioteki iTunes.

Po włączeniu funkcji Genius, iTunes zbiera informacje o utworach znajdujących się w bibliotece i wysyła je anonimowo do iTunes Store. Tam informacje te są porównywane z dostępnymi utworami i zawartością bibliotek innych użytkowników. Następnie Twoja biblioteka iTunes uaktualniana jest informacjami uzyskanymi w ten sposób przez funkcję Genius. Czas wymagany do przetworzenia tych informacji jest różny, w zależności od wielkości biblioteki, prędkości połączenia internetowego i innych czynników.

iTunes Store uaktualnia informacje usługi Genius na bieżąco. Informacje funkcji Genius na komputerze uaktualniane są automatycznie co tydzień, gdy uruchamiany jest program iTunes. Czasami może pojawić się konieczność ręcznego uaktualnienia tych informacji, np. po zaimportowaniu muzyki do iTunes z płyty CD lub witryny internetowej.

Jak ręcznie uaktualnić informacje funkcji Genius?

Wybierz Sklep > „Uaktualnij Genius” z głównego menu iTunes.

Podobne tematy

Odtwarzanie listy utworów Genius lub miksu Genius

Przegląd szafy grającej iTunes

Uaktualnianie informacji funkcji Genius