Znajdowanie w internecie informacji o płytach CD

Po włożeniu płyty CD do komputera, iTunes szuka informacji o tej płycie (takich jak jej tytuł, nazwa wykonawcy, tytuły poszczególnych utworów itd.) w internetowej bazie danych Gracenote. Jeżeli komputer jest podłączony do internetu i dostępne są odpowiednie informacje, iTunes pobierze je.

Gdy nie ma stałego połączenia z internetem, nadal można importować utwory do biblioteki (będą one automatycznie nazywane „Ścieżka 01“, „Ścieżka 02” itd). Później, gdy będzie już dostępne połączenie z internetem, iTunes może pobrać informacje dla wszystkich płyt CD na raz.

Jak znaleźć informacje o płycie CD w internecie?

  1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z internetem.

  2. Zaznacz płytę CD lub zaimportowany utwór zatytułowany „Ścieżka 01”.

  3. Wybierz polecenie Zaawansowane > „Pobierz nazwy ścieżek CD”.

Jeśli znalezionych zostanie więcej niż jedna pozycja dla danej płyty CD (tak może się zdarzyć, gdy więcej osób wysłało informacje o tej samej płycie do bazy danych Gracenote), trzeba wybrać jedną z dostępnych. Gdyby się okazało, że wybrana pozycja jest niewłaściwa, można wybrać z menu Zaawansowane > „Pobierz nazwy ścieżek CD” i tym razem zaznaczyć inną pozycję. Jeśli pobrane z internetu informacje nadal są nieprawidłowe, można je poprawić ręcznie.


Podobne tematy

Edycja informacji o utworze i płycie CD

Wysyłanie informacji o płycie CD do bazy danych Gracenote

Korzystanie z iTunes za zaporą sieciową

Otwórz

Witryna Gracenote

Znajdowanie w Internecie informacji o płytach CD