Importowanie muzyki i wideo z komputera

Jeżeli na dysku są pliki audio lub wideo, można je zaimportować do iTunes, tak aby znajdowały się w bibliotece iTunes.

Użytkownicy iPoda mogą dodawać do niego muzykę tylko za pomocą programu iTunes. Muzykę z innych programów, takich jak MusicMatch Jukebox lub Audible Manager trzeba najpierw zaimportować do iTunes.

Oto sposoby importowania plików audio do biblioteki iTunes:

  • Wybierz z menu Plik > Dodaj do biblioteki, po czym wskaż plik lub folder, który chcesz dodać.

  • Przeciągnij plik lub folder z pulpitu do okna iTunes.

Domyślnie dodawanie utworów do biblioteki umieszcza skrót do każdego z plików w folderze iTunes. Pliki oryginalne pozostają w dotychczasowym miejscu. Poniższe łącze pozwala dowiedzieć się więcej o możliwości automatycznego kopiowania plików do folderu iTunes, zamiast tworzenia skrótów:

Jeżeli plik jest w odbezpieczonym formacie WMA, a na komputerze zainstalowany jest program Windows Media Player 9, iTunes utworzy kopię tego pliku i doda ją do biblioteki. Oryginalny plik WMA pozostanie niezmieniony. Nie można dodawać do iTunes zabezpieczonych plików WMA ani zabezpieczonych plików WMV.

Importowanie muzyki i wideo z komputera