Gdy po zaimportowaniu utworów z innego programu ich tytuły wyglądają nieprawidłowo

Gdy tytuł utworu oraz informacje o nim wyglądają niewłaściwie, plik prawdopodobnie został utworzony w programie, który przechowuje informacje o utworze inaczej niż iTunes. Problem można rozwiązać przywracając znaki Unicode w znacznikach utworu.

Jak przywrócić znaki Unicode?

  1. Kliknij w utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Przekształć znaczniki ID3”.

  2. Kliknij w „Odwołaj Unicode”.

Można przywrócić informacje do stanu poprzedniego, klikając ponownie w „Odwołaj Unicode”.

Gdy po zaimportowaniu utworów z innego programu ich tytuły wyglądają nieprawidłowo