Przenoszenie zakupów z iTunes Store do innego komputera

Mając iPoda lub iPhone’a z zakupionymi w iTunes Store utworami, można użyć go do przeniesienia zakupów na inne autoryzowane komputery. Może się to przydać osobom, które używają więcej niż jednego komputera (np. w domu i w pracy lub szkole) do kupowania rzeczy w iTunes Store i chcą mieć wszystkie te zakupy w obu bibliotekach iTunes.

Jak przenieść zakupione rzeczy z iPoda lub iPhone’a?

  1. Upewnij się, że w iPodzie lub iPhone znajdują się zakupione rzeczy, które chcesz przenieść.

  2. Upewnij się, że komputer docelowy (ten, na który przenoszone są zakupione rzeczy) został autoryzowany do odtwarzania rzeczy kupionych w iTunes Store (wybierz Sklep > „Autoryzuj komputer” i kliknij w Autoryzuj).

  3. Podłącz iPoda lub iPhone’a do komputera.

  4. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

    • Jeżeli iPod lub iPhone jest zsynchronizowany z innym komputerem lub jest to iPod shuffle:  Kliknij w przycisk „Przenieś zakupy” w oknie dialogowym, jakie się otworzy.

    • Jeżeli iPod lub iPhone jest skonfigurowany do ręcznego zarządzania zawartością: Zaczekaj, aż urządzenie pojawi się w oknie iTunes (w dziale „Urządzenia”), po czym wybierz z menu Plik > „Przenieś zakupy z iPoda” (lub iPhone’a).

O ile zakupiony utwór nie jest w wersji iTunes Plus, można go odtwarzać tylko na maksymalnie pięciu autoryzowanych komputerach.


Podobne tematy

Dodawanie muzyki i wideo do iPoda i iPhone’a

Przechowywanie i przeglądanie plików na iPodzie

Autoryzowanie komputera do odtwarzania zakupów z iTunes Store

Uprawnienia do korzystania z rzeczy kupionych w iTunes Store

Archiwizowanie biblioteki iTunes i zakupów z iTunes Store

Przenoszenie zakupów z iTunes Store do innego komputera