Korektor dźwięku

Korektor dźwięku (EQ) działa podobnie jak narzędzia kontroli tonów wysokich i niskich w zestawie stereo, lecz z większą siłą i elastycznością.

Za pomocą korektora iTunes można precyzyjnie dostroić określone częstotliwości zakresu dźwięku. Dostrajając częstotliwości, można dobrać odtwarzanie muzyki dla różnych gatunków, środowisk odsłuchiwania (na przykład różnych pokoi w mieszkaniu) lub urządzeń wyjściowych (takich jak głośniki czy słuchawki). Ustawienia korektora można zmieniać ręcznie lub wybrać spośród 20 zdefiniowanych, najczęściej używanych ustawień.

Jak otworzyć korektor dźwięku iTunes?

Wybierz polecenie Widok > „Pokaż korektor dźwięku”.

Na dole, ułożone w poziomie, widoczne są wartości, odzwierciedlające zakres ludzkiego słuchu wyrażony w hercach (Hz). Najniższe częstotliwości (poczynając od 32 Hz) reprezentują basy, natomiast najwyższe to soprany.

Pionowe wartości na każdym pasku przedstawione są w decybelach (dB), jednostkach pomiaru głośności lub natężenia każdej częstotliwości. Przesuwając suwaki w górę lub w dół, możemy wzmocnić lub osłabić dźwięki, które słychać w określonym przedziale częstotliwości.

„Poziom” to dodatkowe narzędzie kontroli głośności, które ma wpływ na wszystkie częstotliwości w równym stopniu. Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność muzyki, która została nagrana szczególnie cicho lub zbyt głośno.


Podobne tematy

Dostosowanie częstotliwości audio 

Zachowanie ustawień korektora dźwięku

Korektor dźwięku