Zmiana miejsca przechowywania plików iTunes

Domyślnie utwory i inne pliki zaimportowane do iTunes są zapisywane tutaj:

Moje Dokumenty/Moja Muzyka/iTunes/iTunes Media

Jak zmienić domyślne miejsce dla zaimportowanych plików?

  1. Wybierz z menu Edycja > Preferencje, a następnie kliknij w Zaawansowane.

  2. Kliknij w Zmień i wybierz nowe położenie plików.

    Od tej pory nowe utwory i inne importowane rzeczy będą zachowane w nowym miejscu. Utwory, które zostały zaimportowane wcześniej, pozostaną w dotychczasowym miejscu.

W celu przywrócenia domyślnego położenia katalogu iTunes Media należy kliknąć w przycisk Wyzeruj (w panelu Zaawansowane, w preferencjach iTunes).


Podobne tematy

Przenoszenie biblioteki iTunes do innego komputera

Przenoszenie zakupów z iTunes Store do innego komputera

Otwórz

iTunes dla Windows: Jak kopiować zakupy między komputerami

Zmiana miejsca przechowywania plików iTunes