Mieszanie utworów

iTunes może mieszać utwory, całe albumy lub dzieła zebrane (kolekcje utworów klasycznych).

Oto sposoby mieszania utworów:

  • Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć mieszanie utworów, kliknij w przycisk Pomieszaj (mieszanie jest włączone, gdy strzałki są niebieskie):

    iTunes shuffle Mieszanie utworów
  • Jeżeli chcesz wybrać mieszanie wg utworów, albumów lub dzieł zebranych, wybierz z menu Narzędzia > Pomieszaj > [opcja].

    Gdy wybierzesz mieszanie wg albumów lub dzieł zebranych, iTunes będzie odtwarzał utwory w kolejności ich występowania w albumie lub dziełach, a następnie losowo wybierze inny album lub dzieła.

Gdy włączone jest mieszanie, nie można przeciągać utworów na liście w celu zmiany ich kolejności.


Podobne tematy

Odtwarzanie utworów w określonej kolejności

Miksowanie utworów za pomocą funkcji iTunes DJ

Mieszanie utworów