Wybieranie specjalnych ustawień importowania plików MP3

Korzystając z kodowania MP3, można użyć własnych ustawień kontrolujących jakość i wielkość importowanych plików.

Jak skorzystać z własnych ustawień kodowania MP3?

 1. Wybierz Edycja > Preferencje, kliknij w „Ogólne”, a następnie w „Ustawienia importu”.

 2. Z menu „Importuj wykorzystując” wybierz „koder MP3”.

 3. Z menu Ustawienia wybierz Własne.

 4. W oknie dialogowym, jakie się pojawi, wybierz ustawienia:

  Szybkość bitowa stereo: Im wyższa liczba kilobitów na sekundę (kb/s) przy dźwięku mono lub stereo, tym lepsza jakość i większy rozmiar pliku. W plikach MP3 najczęściej używana jest szybkość bitowa pomiędzy 128 kb/s a 192 kb/s. Niższa szybkość transmisji bitowej jest właściwa dla plików dźwiękowych zawierających nagrania mowy (w przeciwieństwie do muzyki).

  Kodowanie o zmiennej szybkości transmisji (VBR): to ustawienie zmienia liczbę bitów użytych do przechowania muzyki w zależności od jej złożoności. Może ono pomóc w ograniczeniu do minimum wielkości pliku.

  Szybkość próbkowania: określa, ile razy na sekundę jest przechwytywany cyfrowo przebieg ścieżki dźwiękowej. Im wyższa szybkość próbkowania, tym wyższa jakość i większy rozmiar pliku. Nie należy wybierać częstotliwości próbkowania wyższej niż użyta podczas zapisu muzyki, gdyż to będzie tylko marnowanie przestrzeni dyskowej. Przykładowo, jakość CD to częstotliwość równa 44.100 kHz, zatem wybranie wyższej częstotliwości podczas kodowania z CD jest niepotrzebne. Najlepiej wybrać jest opcję „Automatycznie”, która spowoduje użycie takiej samej częstotliwości próbkowania, z jaką nagrany został oryginał.

  Kanały: Kanały: jeżeli nie posiadasz głośników stereo lub pliki audio nie są stereofoniczne, wybierz Mono (pliki mono są o mniej więcej połowę mniejsze od plików stereo). Jeżeli pliki MP3 będą odsłuchiwane na zestawie stereo, wybierz Stereo lub Automatycznie. Opcja „Automatycznie” powoduje przekształcenie ścieżki monofonicznej w plik mono, a stereofonicznej w plik stereo.

  Tryb stereo: w trybie zwykłym, pliki MP3 zawierają po jednej ścieżce dla każdego kanału (prawego i lewego). W wielu przypadkach, obydwa kanały zawierają podobne informacje. W trybie Joint Stereo jeden z kanałów przenosi informacje wspólne dla obu kanałów, a drugi kanał przenosi informacje właściwe tylko dla niego. Przy szybkościach transmisji bitów 160 Kbps i niższych to ustawienie może poprawić jakość dźwięku w konwertowanym audio.

  Inteligentna regulacja kodowania:
  zaznacz, aby iTunes przeanalizował ustawienia kodowania i źródło muzyki, a następnie dostosował ustawienia dla uzyskania najwyższej jakości.

  Filtrowanie częstotliwości poniżej 10 Hz: usuwa niesłyszalne częstotliwości dźwięku, dając mniejsze pliki bez słyszalnej straty jakości.

Podobne tematy

Wybór ustawień importowania

Wybieranie specjalnych ustawień importowania plików MP3