Odtwarzanie filmów na ekranie telewizora za pomocą Apple TV

Użytkownicy Apple TV mogą oglądać na ekranie telewizora wiele filmów wideo z biblioteki iTunes. 

Wideo w bibliotece iTunes musi być zgodne z Apple TV. Jeżeli po przeciągnięciu pliku wideo z Findera do okna iTunes nie pojawi się on w iTunes, oznacza to, że nie jest zgodny. W niektórych przypadkach pliki wideo można zachować w innym formacie, dzięki czemu będą działały w iTunes.

Każdy plik wideo, który da się odtwarzać na iPodzie, można również odtwarzać za pomocą Apple TV.

Oto sposoby zachowania wideo w wersji zgodnej z iTunes oraz Apple TV:

  • Zaznacz film w iTunes i wybierz polecenie Zaawansowane > „Przekształć zaznaczenie dla Apple TV”.

  • Jeżeli masz QuickTime Pro, otwórz film w programie QuickTime Player i wybierz z menu Plik > Eksport > „Film do Apple TV”. Więcej informacji znajdziesz w pomocy programu QuickTime Player.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Apple TV dołączonej do urządzenia i dostępnej na witrynie wsparcia użytkowników Apple TV.


Podobne tematy

Przygotowanie filmów do odtwarzania przez Apple TV 

Otwórz

Witryna wsparcia technicznego dla użytkowników Apple TV

Odtwarzanie filmów na ekranie telewizora za pomocą Apple TV