Zakładanie konta w iTunes Store

Do zakupów w sklepie iTunes Store potrzebne jest dowolne z poniższych kont:

  • Konto Apple. Osoby, które korzystają z usługi MobileMe mają już konto Apple. Mają je również osoby, które kupowały jakieś rzeczy w internetowym sklepie Apple Store lub zamawiały albumy z iPhoto (usługi te są niedostępne w Polsce). Nowe konto Apple można założyć za pomocą programu iTunes.

  • Konto AOL. Użytkownicy posiadający konto AOL mogą go użyć także do zakupów w iTunes Store.

Po założeniu jednego z tych kont można skonfigurować konto iTunes Store i określić sposób płatności za zakupy w iTunes Store.

Uwaga:W niektórych krajach nie można używać kont AOL w iTunes Store. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na witrynie iTunes Store.

Jak założyć konto iTunes Store?

W iTunes wybierz polecenie z menu Sklep > „Utwórz konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Istnieje możliwość użycia konta PayPal jako metody płatności w iTunes Store, jest ona jednak obsługiwana tylko w niektórych krajach.

Uwaga:W wielu krajach nie można korzystać z płatności PayPal w iTunes Store.


Podobne tematy

Kupowanie rzeczy w iTunes Store

Zmiana danych użytkownika konta iTunes Store

Otwórz

Samouczek wideo iTunes: Zakupy w iTunes Store

Witryna iTunes Store

Witryna PayPal 

Witryna AOL 

Zakładanie konta w iTunes Store