Tworzenie inteligentnych list utworów

Można tworzyć listy utworów, zawierające określony rodzaj muzyki, utwory o określonej ocenie lub utwory spełniające inne wskazane kryteria. Zawartość takich list utworów może być automatycznie uaktualniana przez iTunes.

Przykładowo, można utworzyć listę utworów nie większą niż 5 GB, zawierającą najlepiej oceniane utwory jazzowe. Można też stworzyć listę utworów, zawierającą tylko utwory określonego wykonawcy. Po zaimportowaniu nowych utworów tego wykonawcy z płyty CD zostaną one automatycznie umieszczone na tej inteligentnej liście utworów.

Jak utworzyć inteligentną listę utworów?

  • Wybierz polecenie Plik > „Nowa inteligentna lista”.

    iTunes smartplaylist Tworzenie inteligentnych list utworów

Ikona inteligentnej listy przypomina koło zębate.

iTunes smartplaylistgear Tworzenie inteligentnych list utworów

W celu zmiany warunków inteligentnej listy należy ją zaznaczyć i wybrać polecenie Plik > „Edycja inteligentnej listy”.


Podobne tematy

Listy utworów

Odtwarzanie listy utworów Genius lub miksu Genius

Miksowanie utworów za pomocą funkcji iTunes DJ

Ocena utworów i innych rzeczy 

Otwórz

Samouczek wideo iTunes: Tworzenie list utworów

Tworzenie inteligentnych list utworów