Włączanie funkcji VoiceOver w iPodzie shuffle trzeciej generacji

VoiceOver ułatwia nawigację po zawartości iPoda shuffle (trzeciej generacji), odczytując na głos nazwy list utworów, tytuły utworów, wykonawców, stopień naładowania baterii oraz inne komunikaty. W celu włączenia tych komunikatów należy zainstalować zestaw VoiceOver i włączyć funkcję VoiceOver w iTunes.

Gdy funkcja VoiceOver jest wyłączona, wypowiadane będą standardowe nazwy list utworów („Playlist 1”, „Playlist 2” itd.) i inne komunikaty — wyłącznie w języku angielskim. Nie będą wypowiadane tytuły utworów ani nazwy wykonawców.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o VoiceOver, zobacz:

Jak włączyć VoiceOver podczas konfigurowania iPoda shuffle?

 • Podłącz iPoda shuffle do komputera.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez iTunes. Gdy pojawi się Asystent konfiguracji iPoda, opcja „Włącz VoiceOver” będzie domyślnie zaznaczona.

 • Kliknij w „Dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować zestaw VoiceOver.

 • Wybierz główny język VoiceOver, używając menu widocznego poniżej napisu „Włącz VoiceOver” (w panelu Podsumowanie).

Uwaga:Obcojęzyczne tytuły utworów mogą być wymawiane przy użyciu innego głosu.

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

  Po zakończeniu konfiguracji iPod shuffle będzie używał funkcji VoiceOver.

Jak włączyć funkcję VoiceOver w dowolnej chwili?

 • Podłącz iPoda shuffle do komputera.

 • Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę „Podsumowanie”.

 • Zaznacz pole wyboru „Włącz VoiceOver” (poniżej napisu VoiceOver).

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować zestaw VoiceOver.

 • Wybierz główny język VoiceOver, używając menu widocznego poniżej napisu „Włącz VoiceOver”.

Uwaga:Obcojęzyczne tytuły utworów mogą być wymawiane przy użyciu innego głosu.

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

  Funkcja VoiceOver zostanie włączona po zakończeniu synchronizacji.

Jak wyłączyć VoiceOver?

 • Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę „Podsumowanie”.

 • Odwołaj zaznaczenie pola „Włącz VoiceOver”.

 • Kliknij w przycisk Zastosuj.

  Funkcja VoiceOver zostanie wyłączona po zakończeniu synchronizacji.

Podobne tematy

Dodawanie utworów do iPoda shuffle trzeciej generacji

Włączanie funkcji VoiceOver w iPodzie shuffle trzeciej generacji