Sprawdzanie, na której liście jest dana rzecz

Można sprawdzić, na której liście znajduje się dowolny utwór lub inna rzecz.

Jak sprawdzić, na której liście jest dana rzecz?

Kliknij w rzecz prawym klawiszem myszy i wybierz „Pokaż na liście utworów“.

Pojawi się menu kontekstowe, zawierające listy utworów, na których znajduje się dana rzecz. Z menu tego można wybrać listę utworów, aby ją otworzyć.


Podobne tematy

Listy utworów

Sprawdzanie, na której liście jest dana rzecz