Gdy nie widać nazw utworów

Po włożeniu CD do komputera, iTunes automatycznie znajduje opis płyty CD w internecie i wyświetla informacje o utworach. Jeśli tytuły poszczególnych utworów widoczne są jako „Ścieżka 01“, „Ścieżka 02” itd., oznacza to, że albo nie ma połączenia z internetem, albo iTunes nie może znaleźć informacji dotyczących danej płyty.

Jeżeli komputer nie ma połączenia z internetem, można zaimportować utwory z płyty CD, a informacje o nich sprawdzić później, gdy dostępne będzie łącze internetowe.

Jeżeli sieć korzysta z HHTP proxy, upewnij się, że ustawienia w panelu kontrolnym Opcje internetowe są prawidłowe.

iTunes wyszukuje tytuły utworów i albumów w internetowej bazie danych Gracenote, zawierającej informacje o multimediach.

Jak poszukać informacji o płycie CD w bazie danych Gracenote?

  1. Zaznacz utwór lub utwory (wciśnij klawisz Shift, by zaznaczyć wiele utworów).

  2. Wybierz polecenie Zaawansowane > „Pobierz nazwy ścieżek CD”.

Jeżeli iTunes nie może połączyć się z usługą Gracenote lub w bazie danych nie ma informacji o tej płycie CD, informacje o utworach można wprowadzić do iTunes ręcznie. Można także przesłać wprowadzone informacje do bazy danych Gracenote, dzięki czemu inni będą mogli z nich skorzystać.

Gdy nie widać nazw utworów