Importowanie utworów z Internetu

Znalezione w Internecie pliki audio można dodać do biblioteki iTunes.

Ważne:Nie kradnij muzyki. Niektóre witryny wymagają zarejestrowania się przed pobraniem utworów.

Jak pobrać utwór z witryny internetowej do iTunes?

  1. Otwórz iTunes.

  2. Gdy znajdziesz plik audio na witrynie internetowej, kliknij aby go pobrać na dysk komputera.

  3. Przeciągnij pobrany plik do okna iTunes.

Niektóre witryny umożliwiają pobranie samego pliku audio. Na innych witrynach, pobierane jest łącze (URL) do pliku audio. Po jego otwarciu, iTunes znajduje utwór w Internecie i odtwarza go strumieniowo „na żywo“. Tego typu pliki oznaczone są symbolem przekazu strumieniowego (poniżej), znajdującego się obok nazwy utworu na liście w iTunes.

iTunes img8 Importowanie utworów z Internetu

Utwory zakupione w iTunes Store pobierane są na dysk twardy i automatycznie dodawane do biblioteki iTunes.


Podobne tematy

Omówienie iTunes Store

Znajdowanie muzyki i innych rzeczy w iTunes Store

Symbole używane w iTunes

Wybranie iTunes jako domyślnego odtwarzacza audio

Importowanie utworów z Internetu