Dodawanie utworów do iPoda shuffle trzeciej generacji

Można tak skonfigurować iTunes, aby automatycznie aktualizował muzykę oraz wideo w iPodzie shuffle po podłączeniu go do komputera.

Jeżeli chcesz używać iPoda shuffle na więcej niż jednym komputerze lub gdy w bibliotece iTunes jest więcej muzyki i wideo, niż zmieści się na iPodzie shuffle, możesz wybrać ręczne zarządzanie muzyką i wideo.

Możesz również dodawać utwory jednym kliknięciem, używając funkcji automatycznego wypełniania.

Poniższe instrukcje dotyczą tylko iPoda shuffle trzeciej generacji. W przypadku iPoda shuffle pierwszej i drugiej generacji, zobacz:

Jak automatycznie synchronizować muzykę i wideo z iPodem shuffle?

 • Podłącz iPoda shuffle do komputera.

 • Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę „Muzyka”.

 • Zaznacz „Synchronizuj muzykę”.

 • Zaznacz „Wszystkie utwory i listy utworów” lub „Zaznaczone listy utworów”, po czym zaznacz listy utworów, które chcesz zsynchronizować.

  Jeżeli chcesz wypełnić pozostałe miejsce w iPodzie shuffle utworami pasującymi do dodawanych ręcznie, zaznacz pole wyboru „Wypełnij wolne miejsce utworami wybranymi przez Genius“.

 • Kliknij w przycisk „Synchronizuj”.

Jak ręcznie dodać utwory do iPoda shuffle?

 • Podłącz iPoda shuffle do komputera.

 • Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes, po czym zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką” (w panelu „Podsumowanie”).

 • Kliknij w „Muzyka” (na liście „Biblioteki”) lub zaznacz listę utworów.

 • Przeciągnij utwory do iPoda shuffle, widocznego na liście urządzeń.

Jak dodać utwory do iPoda shuffle za pomocą automatycznego wypełniania?

 • Zaznacz pozycję „Muzyka” poniżej ikony iPoda shuffle na liście urządzeń.

 • Jeżeli chcesz automatycznie dodać utwory z biblioteki lub listy utworów, z menu „Wypełnij“ wybierz pozycję „Muzyka” lub jedną z list utworów.

 • Kliknij w przycisk „Wypełnij automatycznie”.

Można także dodać ręcznie niektóre utwory do iPoda shuffle, po czym automatycznie wypełnić pozostałe miejsce. W tym celu należy kliknąć w przycisk „Ustawienia”, wyłączyć pole wyboru „Wypełniając, zastąp wszystkie rzeczy”, następnie kliknąć w OK i w „Wypełnij automatycznie”.

Uwaga:Automatyczne wypełnianie dostępne jest tylko wtedy, gdy w karcie „Podsumowanie“ zaznaczone zostało pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką”.


Podobne tematy

Wybór ustawień automatycznego wypełniania

Włączanie funkcji VoiceOver w iPodzie shuffle trzeciej generacji

Ustalanie maksymalnej głośności w iPodzie shuffle 

Ustalenie odtwarzania utworów w iPodzie shuffle na tym samym poziomie głośności 

Dodawanie podcastów do iPoda

Dodawanie utworów do iPoda shuffle trzeciej generacji