Udostępnianie biblioteki iTunes innym komputerom

Za pomocą komputera podłączonego do sieci lokalnej można udostępniać zawartość biblioteki iTunes pięciu innym komputerom. Gdy komputer udostępniający materiały jest uruchomiony i ma otwarty program iTunes, inne osoby w sieci lokalnej mogą odtwarzać udostępniane materiały, nie mogą jednak pobierać ich do swoich bibliotek.

Importowanie rzeczy z bibliotek iTunes znajdujących się w innych komputerach w domu jest możliwe po włączeniu funkcji „Współdzielenie domowe”. Funkcji tej można używać na maksymalnie pięciu komputerach. Do jej działania niezbędne jest posiadanie konta w iTunes Store.

Udostępnianie muzyki przeznaczone jest wyłącznie na użytek osobisty.

Jak udostępnić bibliotekę innym komputerom?

  • Wybierz Edycja > Preferencje, kliknij w Udostępnianie i zaznacz pole wyboru „Udostępniaj bibliotekę w sieci lokalnej”.

  • Zaznacz rzeczy, które chcesz udostępniać.

  • Jeżeli chcesz, aby inni użytkownicy musieli podać hasło w celu uzyskania dostępu do udostępnianych materiałów, zaznacz opcję „Wymagane hasło” i wpisz je w polu obok.

Jak wyłączyć udostępnianie?

  • Wybierz Edycja > Preferencje, a następnie kliknij w Udostępnianie.

  • Wyłącz opcję „Udostępnij bibliotekę w sieci lokalnej“.

Jak importować rzeczy z innych bibliotek, używając funkcji „Współdzielenie domowe”?

  • Wybierz polecenie Zaawansowane > Włącz współdzielenie domowe.

  • Podaj nazwę swojego konta iTunes Store i hasło, po czym kliknij w przycisk „Włącz współdzielenie”.

  • Powtórz kroki 1 i 2 na każdym komputerze, używając tej samej nazwy konta iTunes Store i tego samego hasła.

  • Jeżeli chcesz zaimportować rzeczy z innego komputera, zaznacz ten komputer na liście udostępnianych (po lewej stronie okna iTunes), po czym przeciągaj rzeczy z udostępnianej biblioteki do swojej.

  • Jeżeli chcesz, aby rzeczy pobierane z iTunes Store były automatycznie importowane do komputerów objętych współdzieleniem, zaznacz pole wyboru „Automatycznie importuj nowe zakupy z [nazwa komputera]“.

Jak wyłączyć współdzielenie domowe?

Na każdym komputerze wybierz polecenie Zaawansowane > Wyłącz współdzielenie domowe.

Udostępniać można filmy, łącza do stacji radiowych, pliki MP3, Apple Lossless, AIFF, WAV i ACC. Nie można udostępniać programów zakupionych poprzez witrynę Audible.com ani plików dźwiękowych QuickTime.


Podobne tematy

Wyszukiwanie udostępnianych bibliotek

Udostępnianie biblioteki iTunes innym komputerom