Odsłuchiwanie fragmentów i kupowanie oznaczonych utworów radiowych

Niektóre nowe odbiorniki radiowe obsługują oznaczanie utworów, pozwalające zachować informacje o utworze, nadawane równolegle z sygnałem dźwiękowym.

Użytkownicy radioodbiorników HD, obsługujących oznaczanie utworów w iTunes, mogą następnie odsłuchać fragmenty oznaczonych wcześniej utworów i kupić je w sklepie iTunes Store (dostępnym jedynie w niektórych krajach).

Jak odsłuchiwać fragmenty i kupować oznaczone utwory?

  • Podłącz iPoda do komputera i zsynchronizuj go z iTunes.

  • Kliknij w Oznaczone (na liście Sklep).

  • Kliknij w przycisk widoczny obok utworu, który chcesz kupić. Otwarta zostanie strona odpowiedniego albumu w iTunes Store.

  • Aby odsłuchać próbkę utworu (30-sekundowy fragment), kliknij dwukrotnie w utwór lub przycisk odsłuchiwania.

  • Jeżeli chcesz kupić utwór, kliknij w przycisk „Buy” lub „Kup”.

Niektóre oznaczone utwory mogą być niedostępne w iTunes Store, inne natomiast mogą być dostępne do zakupu tylko jako część albumu.

Więcej informacji na temat oznaczania utworów i synchronizowania radia z iPodem można znaleźć w instrukcji obsługi radioodbiornika HD.

Odsłuchiwanie fragmentów i kupowanie oznaczonych utworów radiowych