Używanie broszur w iTunes

Niektóry albumy kupowane w iTunes Store dostarczane są z interaktywnymi broszurami lub cyfrowymi broszurami. Można kupić i pobrać te broszury jako część albumu lub innej oferty. Broszura pojawia się w iTunes Store oraz w bibliotece iTunes z ikoną książki widoczną obok. Broszury, pliki w formacie PDF (Portable Document Format), są zwykle elektroniczną wersją drukowanych dokumentów, np. opisu na okładce albumu.

Jak otworzyć broszurę?

Dwukrotnie kliknij w plik.

Plik zostanie otwarty przez domyślną przeglądarkę plików PDF. W przypadku braku przeglądarki plików PDF, można pobrać program Adobe Reader z witryny Adobe.


Otwórz

Witryna Adobe 

Witryna dotycząca QuickTime

Broszury w iTunes