Dostosowanie częstotliwości audio

Korektor iTunes umożliwia dostosowanie właściwości muzyki, takich jak poziom tonów niskich i wysokich. Można dostosować dźwięk dla różnych gatunków muzyki, pomieszczeń w mieszkaniu lub używanych głośników.

Jak dostosować częstotliwości audio w utworze?

  1. Wybierz z menu Okno > Korektor, aby obok tej pozycji pojawił się symbol oznaczenia.

  2. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

    • Wybierz jedną z opcji wstępnych ustawień z menu.

    • Przeciągaj suwaki częstotliwości w górę lub w dół, by zwiększyć lub zmniejszyć poziomy częstotliwości (w decybelach).

Zmiana ustawień korektora będzie słyszalna od razu w odtwarzanym w danej chwili utworze.


Podobne tematy

Korektor dźwięku

Zachowanie ustawień korektora dźwięku

Dostosowanie częstotliwości audio