Używanie kilku czujników lub butów Nike + iPod

Z tym samym odbiornikiem Nike + iPod można używać dowolnej liczby kompletów butów Nike+. Najlepiej jednak mieć oddzielny odbiornik dla każdej pary butów. W przypadku używania czujnika już skalibrowanego z inną parą butów (lub gdy tego samego czujnika używa też inna osoba), należy czujnik ten skalibrować w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Więcej informacji na temat kalibracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do zestawu Nike + iPod Sport Kit lub na witrynie wskazanej poniżej.

Dane treningowe dla każdego czujnika można zachować w oddzielnych kontach nike.com lub przydzielić wiele czujników do tego samego konta.

Domyślnie każdy czujnik nazywa się „Czujnik 1”, „Czujnik 2” i tak dalej. Nazwy te można zmienić (np. na „Bieganie“, „Teren” itp.), co pozwoli łatwo identyfikować zestawy danych treningowych.

Jak zmienić nazwę czujnika?

  1. Podłącz iPoda do komputera.

  2. Gdy ikona iPoda będzie widoczna w iTunes, zaznacz ją i kliknij w kartę Nike + iPod.

  3. Wybierz Zmiany z menu Czujnik.

  4. W oknie dialogowym, jakie się pojawi, wpisz nową nazwę.

Podobne tematy

Przeglądanie i zachowanie danych treningu Nike + iPod 

Otwórz

Witryna Nike + iPod 

Używanie kilku czujników lub butów Nike + iPod