Synchronizowanie Apple TV z iTunes

Możesz tak skonfigurować program iTunes, aby automatycznie synchronizował Apple TV z biblioteką iTunes. Dzięki temu da się odtwarzać zawartość biblioteki iTunes na telewizorze, bez konieczności włączania komputera i otwierania iTunes.

Jak synchronizować Apple TV?

 1. Upewnij się, że komputer, z którego będzie pochodził przekaz strumieniowy, jest włączony i otwarty jest na nim iTunes.

 2. Wybierz z menu Edycja > Preferencje, kliknij w Apple TV i upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru „Szukaj Apple TV“.

 3. W Apple TV wybierz Ustawienia  > Komputery  > „Połącz z iTunes” i zanotuj wyświetlone hasło.

 4. W iTunes zaznacz Apple TV (w dziale Urządzenia) i wpisz hasło.

 5. Kliknij w kartę Ogólne i wybierz:

  Synchronizacja automatyczna: iTunes automatycznie dodaje rzeczy do Apple TV po każdym dodaniu jej do biblioteki iTunes,

  Synchronizacja własna: Możesz samemu wybrać rzeczy do zsynchronizowania. Po zaznaczeniu tej opcji kliknij w inne karty, aby określić preferencje synchronizacji. Dzięki tej opcji można uchronić się przed pojawianiem się w Apple TV niezsynchronizowanych rzeczy z iTunes (gdy iTunes jest otwarty). Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz, aby w Apple TV widoczne były wszystkie rzeczy z iTunes.

  Uwaga: Jeżeli nie widzisz tych opcji, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania Apple TV.

 6. W celu przesłania wypożyczonego filmu do Apple TV kliknij w kartę Wideo, wybierz film, który chcesz przesłać i kliknij w Przenieś.

  Ważne: Komputer musi być podłączony do Internetu, aby przesłać wypożyczony film.

 7. Jeżeli chcesz synchronizować zdjęcia, kliknij w kartę Zdjęcia.

Podczas synchronizacji materiały z iTunes dodawane są do Apple TV w następującej kolejności: filmy, programy TV, muzyka i podcasty. Jeżeli chcesz również synchronizować zdjęcia, dodawane są one jako ostatnie, chyba że zaznaczysz opcję „Synchronizuj zdjęcia przed pozostałymi multimediami” (w panelu Zdjęcia).

Synchronizacja rozpoczyna się automatycznie po kliknęciu w Zastosuj lub wybraniu z menu Plik > Synchronizuj.

Jeżeli chcesz wyłączyć synchronizację, w Apple TV wybierz Ustawienia > Komputery > Zaznacz bibliotekę iTunes > Rozłącz > Dalej.

Za pomocą Apple TV można także odtwarzać niezsynchronizowaną zawartość biblioteki, gdy synchronizacja jest włączona lub wyłączona. Instrukcje znajdują się w części „Podobne tematy”. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Apple TV dostępnym na witrynie wsparcia Apple TV.

Uwaga: Włączenie odtwarzania filmu na Apple TV podczas trwania synchronizacji wstrzymuje ją do momentu przerwania odtwarzania.


Podobne tematy

Odtwarzanie biblioteki iTunes na ekranie telewizora

Przeglądanie zdjęć w telewizorze za pomocą Apple TV

Otwórz

Witryna wsparcia technicznego dla użytkowników Apple TV

Synchronizowanie Apple TV z iTunes