Poprawianie tytułów utworów zawierających dziwne znaki

Gdy tytuł utworu oraz informacje o nim wyglądają niewłaściwie, plik prawdopodobnie został utworzony w programie, który przechowuje informacje o utworze inaczej niż iTunes. Możliwe, że problem ten będzie się dało rozwiązać poprzez zamianę znaczników informacji o utworze (ID3 tags) do innego formatu zapisu.

Przekształcenie znaczników ID3 jest także użyteczne przy utworach zawierających informację w językach zawierających nieromańskie litery, lub jeśli chcemy używać plików MP3 w innych programach korzystających z innych formatów.

Jak zmienić format znaczników z informacją o utworach?

  1. Zaznacz utwory, które chcesz przekształcić.

  2. Kliknij w utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Przekształć znaczniki ID3”.

  3. Wybierz wersję kodowania znaczników ID3 z menu.

Podobne tematy

Gdy po zaimportowaniu utworów z innego programu ich tytuły wyglądają nieprawidłowo 

Poprawianie tytułów utworów zawierających dziwne znaki