Ograniczanie dostępu do treści dla dorosłych w iTunes Store

Dostęp do treści dla dorosłych w iTunes Store można ograniczyć. Do zmiany ustawień dostępu niezbędne są uprawnienia administratora komputera.

Jak ograniczyć dostęp do iTunes Store?

  1. Wybierz z menu Edycja > Preferencje, a następnie kliknij w Nadzór.

  2. Jeśli to konieczne, kliknij w ikonę kłódki i wpisz hasło administratora.

  3. Jeśli chcesz ustawić przywileje dla sklepu w innym kraju, wybierz go z menu „Ocena dla“.

  4. Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru w sekcji iTunes Store.

  5. Kliknij w ikonę kłódki.

Należy chronić swoje hasło. Każdy, kto zna hasło administratora komputera, może zmienić ustawienia nadzoru rodzicielskiego.

Rodzaj ograniczeń zależy od sklepu, z którego korzystasz. W sklepie iTunes Store w USA możesz uniemożliwić każdemu korzystającemu z twojego komputera podgląd lub zakup:

  • Rzeczy oznaczonych etykietą porady nadzoru rodzicielskiego (ze związku Recording Industry Association of America)

  • Filmów, które nie mają konkretnej oceny (z organizacji Motion Picture Association of America)

  • Programów TV, które nie mają konkretnej oceny (z organizacji TV Parental Guidelines Monitoring Board)


Podobne tematy

Dostosowanie okna iTunes

Omówienie etykiet nadzoru rodzicielskiego

Otwórz

Witryna Recording Industry Association of America 

Witryna Motion Picture Association of America 

Witryna TV Parental Guidelines 

Ograniczanie dostępu do treści dla dorosłych w iTunes Store