Wykorzystanie informacji o utworze w innych programach

Informacje o utworach na liście lub w całej bibliotece można zachować w pliku tekstowym lub pliku XML, by można było je później zaimportować do bazy danych lub innego programu. Można również skopiować do innego programu informacje o pojedynczym utworze.

Oto sposoby przeniesienia informacji o utworze do innych programów:

  • Jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie informacje o utworach do pliku tekstowego, zaznacz pozycję Muzyka lub listę utworów, a następnie wybierz z menu Plik > Biblioteki > Eksportuj listę utworów. Upewnij się, że w menu „Zachowaj jako“ wybrany jest „Plik tekstowy”.

    Wyeksportowane będą wszystkie informacje o każdym utworze, nie tylko pola widoczne w bibliotece lub na liście utworów.

  • Jeżeli chcesz skopiować informacje (z kolumn, które są widoczne) dla jednego utworu, zaznacz go i wybierz Edycja > Kopiuj, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej w innym programie (na przykład email lub dokument tekstowy).

Podobne tematy

Zachowanie kopii list utworów

Wykorzystanie informacji o utworze w innych programach