Skróty klawiszowe

Za pomocą klawiatury można szybko wykonywać wiele czynności w iTunes. Skróty do popularnych poleceń można znaleźć w menu iTunes oraz na liście w dalszej części tej strony. Wiele rzeczy w iTunes (na przykład utwory i nagłówki kolumn) posiadają również menu kontekstowe, otwierane poprzez kliknięcie w daną rzecz prawym przyciskiem myszy.

Jeżeli chcesz włączyć pełną obsługę iTunes za pomocą klawiatury, wybierz Edycja > Preferencje, kliknij w „Ogólne” i zaznacz „Włącz pełną nawigację za pomocą klawiatury”.

Niektóre programy do czytania tekstu z ekranu mogą zawierać takie same skróty klawiszowe programu iTunes. Sprawdź w dokumentacji instrukcje dostosowania kombinacji klawiszy.

Jeżeli chcesz wykonać daną czynność, wciśnij skrót klawiszowy podany poniżej.

Czynność
Skrót klawiszowy

Skróty odtwarzania

Aby natychmiast odtworzyć zaznaczony utwór

Enter

Przewiń utwór do przodu lub do tyłu

Control-Alt-Strzałka

Posłuchaj następnego lub poprzedniego albumu na liście

Alt-strzałka w prawo lub w lewo (albo kliknij z wciśniętym klawiszem Alt przycisk „Przeskocz do przodu” lub „Przeskocz do tyłu”, w lewym górnym rogu okna iTunes)

Przejdź do następnego lub poprzedniego utworu na liście

Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo (lub kliknij w przycisk „Przeskocz do przodu” lub „Przeskocz do tyłu” w lewym górnym rogu okna iTunes)

Skróty biblioteki i listy utworów

Zaznaczenie lub odwołanie zaznaczenia wszystkich utworów na liście

Kliknij z klawiszem Control w pole zaznaczenia obok utworu

Utwórz listę utworów z zaznaczonych utworów

Kliknij w przycisk Dodaj (+) z wciśniętym klawiszem Shift (lub przeciągnij utwory na biały obszar panelu źródeł)

Utwórz nową inteligentną listę utworów

Kliknij z klawiszem Shift w przycisk Dodaj (+)

Ponownie mieszaj bieżącą listę utworów

Kliknij z klawiszem Alt w przycisk Pomieszaj

Odświeżenie listy stacji radiowych lub iTunes DJ (po jej zaznaczeniu w grupie „Biblioteki”)

F5

Skróty w iTunes Store

Przejście do następnej strony w iTunes Store

Control-nawias zamykający ( ] )

Przejście do poprzedniej strony w iTunes Store

Control-nawias otwierający ( [ )

Sprawdź, czy są dostępne nowe odcinki podcastu (kiedy zaznaczone są Podcasty, w dziale Biblioteka)

F5

Rozpoczęcie wyszukiwania w iTunes Store (z dowolnego miejsca iTunes)

Wpisz słowo w polu „Szukaj” i naciśnij klawisze Shift-Return

Otwarcie menu sklepu

Alt-S

Skróty plików i okien

Rozwiń lub zwiń wszystkie trójkąty na liście radiostacji internetowych

Kliknij w trójkąt z klawiszem Control

Zmniejsz okno iTunes, aby pokazywało jedynie przyciski kontroli odtwarzania

Control-M

Pokaż w oknie Informacje informacje o następnym lub poprzednim utworze z listy

Alt-N lub Alt-P

Wybierz pole szukania

Control-Alt-F

Pokaż więcej opcji podczas wyświetlania efektów wizualnych

Wciśnij ? i wskazany klawisz, aby użyć opcji (nie wszystkie efekty wizualne obsługuję tę funkcję)

Wybierz grafikę do zaznaczonego wideo

Podczas odtwarzania wideo wciśnij klawisz Control i kliknij w film, a następnie wybierz „Ustaw ekran afiszowy”

Skróty iPoda

Nie pozwól na automatyczne uaktualnienie iPoda po podłączeniu go do komputera

Shift-Control w trakcie podłączania iPoda do komputera (trzymaj klawisze wciśnięte do momentu pojawienia się iPoda w oknie iTunes)

Skróty iPhone’a

Anulowanie automatycznego uaktualnienia iPhone’a po podłączeniu go do komputera

Shift-Control w trakcie podłączania iPhone’a do komputera (trzymaj klawisze wciśnięte do momentu pojawienia się iPhone’a w oknie iTunes)

Skróty recytacji

Przejdź do poprzedniego lub następnego rozdziału (jeżeli są dostępne)

Control-Shift-Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Skróty menu Plik

Utwórz nową listę utworów

Control-N

Utwórz nowy katalog

Shift-Control-N

Dodaj plik do biblioteki muzycznej

Control-O

Zamknij okno iTunes

Control-W

Zaimportuj utwór, listę utworów lub plik biblioteki

Shift-Control-O

Otwórz okno informacji o zaznaczonym utworze lub płycie CD

Control-I

Pokaż, gdzie znajduje się plik z utworem

Control-R

Pokaż na liście aktualnie odtwarzany utwór

Control-L

Skróty klawiszowe menu Edycja

Otwórz preferencje iTunes

Control-przecinek (,)

Cofnij ostatnią czynność pisania, kiedy jesteś nadal w trybie edycji

Control-Z

Wycięcie informacji lub grafiki zaznaczonego utworu

Control-X

Kopiowanie informacji lub grafiki zaznaczonego utworu

Control-C

Wklejenie informacji lub grafiki zaznaczonego utworu

Control-V

Zaznaczenie wszystkich utworów na liście

Control-A

Odwołanie zaznaczenia wszystkich utworów na liście

Shift-Control-A

Skróty menu Narzędzia

Uruchom lub zatrzymaj odtwarzanie zaznaczonego utworu

Klawisz Spacji

Kiedy utwór jest odtwarzany, odtwórz kolejny utwór z listy

Strzałka w prawo

Kiedy utwór jest odtwarzany, odtwórz poprzedni utwór z listy

Strzałka w lewo

Zwiększ głośność

Control-Strzałka w górę

Zmniejsz głośność

Control-Strzałka w dół

Wycisz dźwięk (utwór nadal jest odtwarzany)

Control-Alt-Strzałka w dół

Wysuń CD

Control-E

Skróty menu Okno

Wysuń CD

Control-E

Skróty menu Widok

Ukryj lub pokaż Przeglądarkę (kolumny Wykonawca lub album)

Control-B

Pokaż lub ukryj grafikę utworu

Control-G

Włącz lub wyłącz wizualizację

Control-T

Przełącz efekty wizualne między trybem pełnoekranowym a oknem iTunes (kiedy włączone są wizualizacje)

Control-F

Otwórz okno Opcji widoku dla zaznaczonego źródła

Control-J

Skróty menu Zaawansowane

Otwórz strumień z określonego URL w iTunes

Control-U

Skróty menu Pomoc

Otwieranie Pomocy iTunes

Control-?

Ogólne skróty

Otwórz iTunes w trybie awaryjnym (bez użycia zewnętrznych wtyczek)

Klawisze Control-Shift (poczas otwierania iTunes)

Edycja nazwy zaznaczonej rzeczy

F2

Odświeżenie listy źródeł

F5

Przerwanie bieżądcego procesu (nagrywanie płyty CD, synchronizowanie, konwertowanie pliku i inne)

Control-Break

Gdy włączona jest pełna nawigacja za pomocą klawiatury

Tab

Wybór następnego narzędzia

Kliknięcie w zaznaczone narzędzie

Enter

Otwarcie lub zamknięcie trójkąta rozwijania zaznaczonej rzeczy

Strzałka w lewo lub w prawo, + lub – na klawiaturze numerycznej

<!– –>

Skróty klawiszowe