Zachowanie kopii utworu w nowym formacie pliku

Można przekształcić utwór do innego formatu pliku, zachowując kopię oryginału. Przykładowo, można zachować kopię skompresowanego pliku utworu MP3 lub AAC w formacie nieskompresowanym (AIFF lub WAV).

Po przekształceniu pliku z formatu skompresowanego na nieskompresowany (na przykład z MP3 na AIFF) nie powinno być zauważalne żadne obniżenie jakości dźwięku. Niemniej jednak, po konwersji pomiędzy różnymi formatami skompresowanymi (na przykład MP3 oraz AAC), może pojawić się zauważalna redukcja jakości dźwięku. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, jeżeli chcemy mieć muzykę zakodowaną w innym formacie pliku, należy ją ponownie zaimportować z oryginalnego źródła używając nowego formatu kodowania.

Ważne: Poza utworami z iTunes Plus, nie można przekształcać zakupów z iTunes Store.

Jak przekształcić format pliku utworu?

  1. Wybierz Edycja > Preferencje, kliknij w „Ogólne”, a następnie w „Ustawienia importu”.

  2. Z menu „Importuj wykorzystując” wybierz format, do którego chcesz przekształcić utwór, a następnie kliknij w OK, aby zachować ustawienia.

  3. Zaznacz jedną lub kilka utworów w bibliotece i wybierz Zaawansowane > Utwórz wersję dla [format].

Utwory w oryginalnym formacie oraz nowo przekształcone pojawią się w bibliotece.

Zachowanie kopii utworu w nowym formacie pliku