Odtwarzanie listy utworów Genius lub miksu Genius

iTunes może automatycznie utworzyć tzw. „Listę utworów Genius”, zawierającą utwory, które pasują do siebie.

Oprócz tworzenia list utworów w oparciu o wybrany utwór, iTunes może również przekształcić całą bibliotekę w zestaw darmowych „stacji radiowych”, odtwarzających Twoją ulubioną muzykę. Funkcja ta to tzw. „Miks Genius”.

Do tworzenia list i miksów Genius, iTunes używa anonimowych informacji o zawartości Twojej biblioteki i zawartości bibliotek innych użytkowników.

Korzystanie z list i miksów Genius wymaga włączenia funkcji Genius w iTunes oraz połączenia z Internetem.

Jak włączyć funkcję Genius?

Wybierz polecenie Sklep > Włącz Genius.

Po włączeniu funkcji Genius, po prawej stronie okna iTunes pojawi się pasek boczny Genius, pokazujący wybrane rzeczy z iTunes Store, związane z zaznaczonym utworem. Pasek ten pozwala na odsłuchiwanie fragmentów utworów i pobieranie nowej muzyki z iTunes Store.

Jak utworzyć listę Genius?

  • Zaznacz jakiś utwór w swej bibliotece iTunes.

  • Kliknij w przycisk Genius, widoczny na dole okna iTunes.

iTunes geniusbutton Odtwarzanie listy utworów Genius lub miksu Genius
  • Jeżeli chcesz zobaczyć listę utworów Genius, kliknij w Genius (po lewej stronie okna iTunes).

Inne rzeczy, które można zrobić:

  • W celu zmiany maksymalnej liczby utworów na liście Genius należy wybrać liczbę z menu „Ogranicz do”.

  • Do zachowania listy służy przycisk „Zachowaj listę utworów”. Z zachowanej listy utworów Genius można ręcznie usuwać utwory i dodawać nowe.

  • W celu umieszczenia nowych utworów na liście Genius (na podstawie tego samego utworu, zaznaczonego wcześniej) należy kliknąć w przycisk „Odśwież”.

  • Podczas słuchania składanki iTunes DJ lub miksu Genius, można wybrać Genius jako źródło (po lewej stronie okna iTunes), aby utworzyć automatycznie odświeżaną listę utworów Genius.

Jak odtwarzać miks Genius?

  • Kliknij w „Miksy Genius” po lewej stronie okna iTunes (poniżej napisu Genius).

  • Jeżeli chcesz rozpocząć odtwarzanie miksu Genius, kliknij dwukrotnie w jeden z nich.

Jak wyłączyć funkcję Genius?

Wybierz Sklep > Wyłącz Genius.

Wyłączenie funkcji Genius powoduje wyłączenie miksów Genius, list utworów Genius oraz paska bocznego Genius.

Podobne tematy

Listy utworów

Tworzenie inteligentnych list utworów

Miksowanie utworów za pomocą funkcji iTunes DJ

Uaktualnianie informacji funkcji Genius

Odtwarzanie listy utworów Genius lub miksu Genius