Zachowanie kopii list utworów

Można wyeksportować listę utworów i zaimportować ją na innym komputerze, aby mieć tę samą listę w dwóch miejscach. Listę utworów można wyeksportować również w celu zachowania jej kopii.

Wyeksportowane listy utworów zawierają tylko listę rzeczy znajdujących się na danej liście; same utwory lub wideo nie są dołączane.

Oto sposoby archiwizowania lub wykorzystania list utworów na innym komputerze:

  • Jeżeli chcesz zarchiwizować pojedynczą listę utworów lub użyć jej w iTunes na innym komputerze, zaznacz tę listę (w grupie „Listy utworów”), wybierz polecenie Plik > Eksportuj i wybierz XML z menu Format.

  • Jeżeli chcesz zachować kopię wszystkich list utworów, wybierz polecenie Plik > Eksportuj bibliotekę. Wyeksportowane informacje są zachowane w formacie XML.

  • Jeżeli chcesz zaimportować listę utworów, wybierz z menu Plik > Biblioteka > Importuj listę utworów. Zaimportowana lista będzie zawierała jedynie te utwory i wideo, które już znajdują się w bibliotece iTunes. Materiały niedostępne w bibliotece zostaną usunięte z listy.

Podobne tematy

Wykorzystanie informacji o utworze w innych programach

Udostępnianie biblioteki iTunes innym komputerom

Publikowanie list utworów

Zachowanie kopii list utworów