Zmiana danych użytkownika konta iTunes Store

Identyfikator konta, hasło lub informacje o płatnościach można zmienić w dowolnej chwili.

Jak zmienić informacje o koncie?

Wybierz polecenie Sklep > „Pokaż moje konto”.

Zmiany będą zastosowane natychmiast.

W przypadku konta Apple, dokonane w iTunes zmiany będą także widoczne w innych programach wykorzystujących to samo konto Apple.

W przypadku konta AOL, zmiany dokonane w iTunes nie mają wpływu na usługę AOL. Przykładowo, zmiana hasła w iTunes nie wpłynie na hasło używane przy logowaniu do serwisów AOL.


Podobne tematy

Zakładanie konta w iTunes Store

Zmiana danych użytkownika konta iTunes Store