Gdy nie można odtwarzać książki audio

Jeśli nie można odtwarzać pliku pobranego z witryny Audible, może to oznaczać przekroczenie liczby komputerów autoryzowanych do odtwarzania pliku Audible. Inną przyczyną może być próba odsłuchiwania pliku Audible zakupionego poprzez konto innej osoby.

Mówione programy zakupione w iTunes Store mogą być odtwarzane na maksimum pięciu komputerach jednocześnie. Nie da się odtwarzać tych plików na szóstym komputerze, dopóki nie wycofa się autoryzacji jednego z dotychczas autoryzowanych komputerów.

Mówione programy zakupione na witrynie Audible mogą być pobrane z nie więcej niż trzech komputerów jednocześnie.

Jak wycofać autoryzację komputera?

  • Jeśli rzecz była zakupiona przy użyciu konta Apple lub AOL, wybierz polecenie Sklep > „Wycofaj autoryzację komputera” na komputerze, którego już nie używasz do słuchania zakupów Audible (komputer musi być połączony z internetem). Następnie wybierz „Wycofaj autoryzację komputera na koncie iTunes Store”.

  • Jeśli rzecz była zakupiona przy użyciu konta Audible, wybierz polecenie Zaawansowane > „Wycofaj autoryzację konta Audible” na komputerze, którego już nie używasz do słuchania zakupów Audible (komputer musi być połączony z Internetem).

Można sprawdzić, gdzie plik był zakupiony, zaznaczając go i wybierając polecenie Plik > Informacje. Poszukiwane informacje znajdują się w polu „Rodzaj”. Nazwy plików zakupionych w iTunes Store kończą się na „.m4b”. Nazwy plików zakupionych na stronie Audible kończą się na „.aa” lub „.aax”.

Można sprawdzić, kto pobrał plik Audible: wystarczy zaznaczyć go w bibliotece i wybrać z menu Plik > Informacje. Pole „Kupione przez” lub „Właściciel” pokazuje nazwę użytkownika konta, z którego pobrano plik.


Otwórz

Witryna Audible

Gdy nie można odtworzyć książki audio