Korzystanie z napisów i alternatywnych ścieżek dźwiękowych

Niektóre filmy zawierają napisy dialogowe, dodatkowe napisy z opisem ścieżki dźwiękowej oraz kilka ścieżek dźwiękowych w różnych językach.

Oto sposoby korzystania z napisów i ścieżek dźwiękowych:

  • Jeżeli chcesz zmienić domyślny język napisów i ścieżki dźwiękowej, wybierz iTunes > Preferencje, kliknij w Odtwarzanie i wybierz język z menu „Język ścieżki dźwiękowej” i „Język napisów”.

  • Jeżeli chcesz włączyć wyświetlanie dodatkowego opisu ścieżki dźwiękowej, wybierz z menu iTunes > Preferencje, kliknij w „Odtwarzanie” i zaznacz „Pokazuj dodatkowe napisy (jeśli są dostępne)“.

  • Ustawienia te możesz zmienić podczas odtwarzania filmu w iTunes. Wybierz z menu Narzędzia > Dźwięk i napisy > [opcja].

  • Jeżeli chcesz szybko włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów w trakcie odtwarzania filmu, przesuń wskaźnik myszy nad filmem, aż pojawi się panel sterowania, po czym kliknij w przycisk Napisy.

    iTunes it subtitles Korzystanie z napisów i alternatywnych ścieżek dźwiękowych

<!– –>

Korzystanie z napisów i alternatywnych ścieżek dźwiękowych