Automatyczne importowanie lub odtwarzanie płyt CD

Program iTunes można tak skonfigurować, by po włożeniu płyty CD automatycznie odtwarzał utwory lub importował je do biblioteki muzycznej.

Jak zmienić czynność wykonywaną automatycznie po włożeniu płyty CD?

  1. Wybierz Edycja > Preferencje.

  2. Kliknij w „Ogólne” i wybierz opcję z menu „Po włożeniu płyty CD”.

    Jeżeli chcesz zaimportować większą ilość płyt CD, wybierz opcję „importuj CD i wysuń“, aby po zaimportowaniu utworów płyta była automatycznie wysuwana.

Podobne tematy

Importowanie utworów z Internetu

Importowanie muzyki i wideo z komputera

Automatyczne importowanie lub odtwarzanie płyt CD