Przeszukiwanie biblioteki lub listy utworów

Pole wyszukiwania (w prawym górnym rogu okna iTunes) pozwala na szybkie znalezienie rzeczy w bibliotece iTunes lub na liście utworów.

Jak znaleźć coś w bibliotece iTunes?

  1. Zaznacz miejsce, które chcesz przeszukać (np. Muzyka).

    Nie da się przeszukiwać list stacji radiowych, ponieważ dostęp do nich wymaga połączenia z internetem i pobrania listy.

  2. Kliknij w pole wyszukiwania i wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

    W czasie wpisywania iTunes wyświetla rzeczy zawierające wpisywany tekst.

Chcąc przeszukiwać kolumnę Komentarz, należy upewnić się, że jest pokazana (w tym celu trzeba wybrać z menu Widok > „Opcje widoku”).

W celu powrotu do wyświetlania całej zawartości biblioteki iTunes należy usunąć tekst z pola wyszukiwania lub wcisnąć klawisz Esc.

Przeszukiwanie biblioteki lub listy utworów