Wpisywanie i oglądanie słów utworów

Można wprowadzić do iTunes słowa danego utworu i przeglądać je.

Jak wpisać słowa utworu?

  1. Zaznacz utwór i wybierz Plik > Informacje.

  2. Kliknij w przycisk Słowa i wpisz słowa tego utworu.

W celu obejrzenia wprowadzonych słów utworu, należy zaznaczyć utwór, wybrać polecenie Plik >Informacje, po czym kliknąć w Słowa.

Niektóre modele iPodów pozwalają na wyświetlanie wprowadzonych w ten sposób słów utworów. Należy upewnić się, że oprogramowanie iPoda zostało uaktualnione do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi iPoda.

Pliki niektórych typów (np. WAV czy QuickTime) nie pozwalają na dodawanie do nich słów.

Wpisywanie i oglądanie słów utworów