Zmiana języka iTunes

Możesz zmienić język menu i okien dialogowych iTunes.

Jak zmienić język menu i okien dialogowych iTunes?

  1. Wybierz Edycja > Preferencje i kliknij w kartę „Ogólne”.

  2. Wybierz język z menu „Język”.

  3. Zakończ i uruchom ponownie iTunes.

<!– –>

Zmiana języka iTunes