Wybieranie specjalnych ustawień importowania plików AIFF oraz WAV

Korzystając z kodowania AIFF lub WAV, można użyć własnych ustawień kontrolujących jakość i wielkość importowanych plików.

Jak wybrać ustawienia importowania AIFF oraz WAV?

  1. Wybierz iTunes > Preferencje, kliknij w „Ogólne”, a następnie w „Ustawienia importu”.

  2. Z menu „Importuj wykorzystując” wybierz koder AIFF lub koder WAV.

  3. Z menu Ustawienia wybierz Własne.

  4. W oknie dialogowym, jakie się pojawi, wybierz ustawienia:

    Szybkość próbkowania: określa, ile razy na sekundę jest przechwytywany cyfrowo przebieg ścieżki dźwiękowej. Im wyższa szybkość próbkowania, tym wyższa jakość i większy rozmiar pliku. Nie należy wybierać częstotliwości próbkowania wyższej niż użyta podczas zapisu muzyki, gdyż to będzie tylko marnowanie przestrzeni dyskowej. Przykładowo, jakość CD to częstotliwość równa 44.100 kHz, zatem wybranie wyższej częstotliwości podczas kodowania z CD jest niepotrzebne. Najlepiej wybrać jest opcję „Automatycznie”, która spowoduje użycie takiej samej częstotliwości próbkowania, z jaką nagrany został oryginał.

    Wielkość próbki: liczba bitów użyta do zapisu każdej próbki pobieranej podczas kodowania muzyki. Im wyższa wielkość próbki, tym wyższa jakość i większy rozmiar pliku.

    Kanały: jeśli nie masz głośników stereo lub pliki audio są monofoniczne (pliki mono mają rozmiar o około połowę mniejszy niż pliki stereo), wybierz Mono. Jeżeli będziesz słuchał muzyki na zestawie stereo lub przez słuchawki, wybierz Stereo lub Automatycznie. Opcja „Automatycznie” powoduje przekształcenie ścieżki monofonicznej w plik mono, a stereofonicznej w plik stereo.

Podobne tematy

Wybór ustawień importowania

Wybieranie specjalnych ustawień importowania plików AIFF oraz WAV