Włączanie menu głosowych w iPodzie nano czwartej generacji

iPod nano czwartej generacji pozwala na używanie menu głosowych, aby słyszeć informacje o wybranym utworze, np. jego tytuł, wykonawcę i album.

Jak włączyć menu głosowe?

  1. Podłącz iPoda nano do komputera.

  2. Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę „Podsumowanie”.

  3. Zaznacz „Włącz menu mówione dla większej dostępności”.

    Jeżeli Microsoft Narrator jest włączony, ta opcja zaznaczona jest domyślnie.

  4. Kliknij w „Zastosuj”.

Po zakończeniu synchronizacji z iTunes będzie można korzystać z menu głosowych na iPodzie nano. Gdy menu głosowe są włączone, synchronizacja iPoda nano może trwać nieco dłużej.


Podobne tematy

Ułatwienia dostępu w iTunes

Włączanie menu głosowych w iPodzie nano czwartej generacji