Synkronisere Apple TV med iTunes

Du kan konfigurere iTunes til å synkronisere Apple TV med iTunes-biblioteket automatisk. På den måten kan du spille av musikken i iTunes-biblioteket via TVen uten å måtte slå på datamaskinen og åpne iTunes.

Slik synkroniserer du Apple TV:

 1. Forsikre deg om at datamaskinen som du vil streame fra, er slått på og at iTunes er åpent.

 2. Gå til Rediger > Innstillinger, klikk på Apple TV, og forsikre deg om at «Se etter Apple TV-enheter» er markert.

 3. Velg Innstillinger > Datamaskiner > «Koble til iTunes» på Apple TV, og noter deretter sikkerhetskoden som vises.

 4. Marker Apple TV i iTunes (under Enheter), og skriv deretter inn sikkerhetskoden.

 5. Klikk på Oversikt-fanen, og marker ett av følgende:

  Automatisk synkronisering: iTunes overfører automatisk objekter til Apple TV når du legger dem til i iTunes-biblioteket,

  Tilpasset synkronisering: Du velger objektene som skal synkroniseres. Hvis du velger dette alternativet, kan du angi synkroniseringsinnstillinger ved å klikke på de andre fanene. Med dette valget kan du hindre at usynkroniserte objekter vises på Apple TV (når iTunes er aktivt). Hvis du vil vise alle objekter, fjerner du markeringen i avkrysningsruten.

  Merk: Hvis du ikke ser disse valgene, forsikrer du deg om at du har installert den nyeste programvaren for Apple TV.

 6. Hvis du vil overføre en film du har leid, fra datamaskinen til Apple TV, klikker du på Videoer-fanen, markerer filmen du vil overføre, og klikker deretter på Flytt.

  Viktig: Maskinen må være koblet til Internett for å overføre en leid film.

 7. Hvis du vil synkronisere bilder, klikker du på Bilder-fanen.

Når du synkroniserer, overføres objekter til Apple TV i denne rekkefølgen (så lenge det er plass): filmer, TV-programmer, musikk, podcaster. Hvis du også vil synkronisere bilder, legges de til sist med mindre du markerer «Synkroniser bilder før andre medier» i Bilder-panelet.

Synkronisering starter automatisk når du klikker på Bruk eller Synkroniser eller velger Fil > Synkroniser.

Hvis du vil slå av synkronisering, velger du Innstillinger > Datamaskiner > «Velg iTunes-bibliotek» > Koble fra > Fortsett på Apple TV-enheten.

Du kan også bruke Apple TV til å spille av usynkroniserte objekter fra biblioteket uavhengig av om synkronisering er slått av eller på. Du finner instruksjoner under Beslektede emner nedenfor. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken på supportwebstedet til Apple TV.

Merk:Hvis du spiller videoer på Apple TV mens en synkronisering er i gang, settes synkroniseringen på pause til avspillingen stopper.


Beslektede emner

Spille av innhold fra iTunes-biblioteket på en TV

Vise bilder på en TV ved hjelp av Apple TV

Åpne

Supportwebsted for Apple TV

Synkronisere Apple TV med iTunes